توضیحات

با چرخاندن 360درجه ای چوب ها میتوانید مدل های مختلفی به لوستر آویز خود بدهید.